Alltid nära för service

Vi har byggt upp ett system och en rikstäckande organisation för service och underhåll, med personal som varit med och utvecklat/byggt upp ditt butikskoncept. I det ligger en trygghet för dig; vi vet i varje läge exakt vad vi ska göra och vilket slutresultat du förväntar dig.

Kompetens
  • Helpdesk-personal med brancherfarenhet
  • Inarbetade och kända servicetekniker
  • Flexibel och serviceorienterad organisation
  • Stor databas med fakta och historik
Infrastruktur
  • Specialanpassat IT system
  • Kapacitet att klara stora volymer
  • Nationellt täckande nätverk av egna servicetekniker och underentreprenörer
Kostnadseffektivitet
  • Effektiv planering och uppföljning
  • Verktyg för faktabaserade beslut
  • Schemalagd förebyggande fastighetsservice