Totalpartner av konceptbyggnation

Cator är ett lite ovanligt byggföretag. Vi har valt att specialisera oss på att ge totalservice till kedjeföretag med fokus på konceptbyggnation, vare sig det handlar om butiker, caféer, bensinstationer, restauranger eller annan verksamhet där det finns ett gemensamt koncept.

Och med totalpartner menar vi just det, vi har kompetensen och engagemanget att finnas med hela vägen, från idéstadiet via butiksbyggnation till service och underhåll. Med lång branscherfarenhet har vi levererat renovering och inredning till butikskedjor - stora som små.

Läs mer


Klicka på broschyren och läs mer om oss:   butiksbyggnation pdf