Miljön är viktig för oss. Och för våra kunder.

Miljöengagemang är inte bara en självklarhet, det är i allra högsta grad också en konkurrensfördel för våra kunder, i takt med att allt fler konsumenter ställer miljökrav och gör miljöval.


Miljö
  • Vi respekterar och följer miljölagstiftning, avtal och säkerhetskrav eller andra bestämmelser som sätter ramar för vår verksamhet.
  • För vår egen, våra barns och kommande generationers livskvalitet.
Arbetsmiljö
  • Arbetsmiljö prioriterar vi högt. Det är oacceptabelt att behöva riskera liv och hälsa på jobbet. Vår vision är noll arbetsplatsolyckor.
  • Vi arbetar systematiskt med att analysera riskerna, samt att utveckla rutiner, metoder och arbetssätt för att nå vår nollvision.