Du får alltid ett personligt engagemang

Även om vi är rikstäckande har vi behållit det mindre företagets närhet; våra kunder har en och samma kontaktperson, som kan sätta in rätt åtgärd, vare sig det handlar om Luleå, Sundsvall eller Trelleborg.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är att våra kunder känner trygghet, affärsnytta och tillfredsställelse med Cator som partner. Alla medarbetare har ansvar och befogenhet att agera så att du som kund blir nöjd i alla lägen.

Kvalitet är också att du ska kunna lita på oss, och veta att vi håller både budget, tidplan och kvalitetsnivå.

Vi samarbetar enbart med utvalda leverantörer och entreprenörer som svarar upp mot våra högt ställda krav.


Kompetens
 • Erfarna projekt- och arbetsledare.
 • Välutbildade och erfarna snickare, rörläggare, elektriker och anläggare i egna organisationen.
 • Välrenommerade underentreprenörer.
 • Långa kundrelationer.
 • Starka referensprojekt.
Infrastruktur
 • Nationellt nätverk av underentreprenörer.
 • Etablering i Stockholm, Göteborg och Höganäs.
 • System och rutiner för hantering av komplexa och samordnade projekt.
Kostnadseffektivitet
 • Professionell projekt- och arbetsledning.
 • Konkurrenskraftiga lokala underentreprenörer.
 • Centralt projektstöd.
 • Kostnadseffektiv och flexibel projektorganisation.